Privacy statement

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op deze website. Capiamo Christelijke Hulpverlening is een counselingspraktijk die eigendom is van Hetty Mulder-van Drie. Ik ben niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen van wie ik wellicht informatie gebruik. Door gebruik te maken van mijn website geef je aan dit privacystatement te accepteren. Het is raadzaam deze privacy verklaring af en toe te raadplegen, omdat veranderingen of aanpassingen van de website kunnen leiden tot wijziging in het beleid. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18 mei 2020. Capiamo Christelijke Hulpverlening is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17230244. Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Ik houd me dus aan de wet- en regelgeving omtrent privacy, zoals de AVG. Dit betekent dat ik jouw persoonsgegevens alleen verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt of verwerkt. Ik deel jouw gegevens nooit met derden, tenzij je hiervoor toestemming hebt gegeven. Ik hecht waarde aan jouw privacy zoals ik ook waarde hecht aan die van mijzelf. Ik leg je daarom in dit privacy statement uit welke gegevens ik van jou bewaar, wat ik daarmee doe.

Beroepsgeheim

Ik wil niet alleen jouw privacy beschermen omdat het een wettelijke verplichting is, maar ook omdat onze vertrouwensrelatie voor mij een basis van mijn werk is. In principe zal ik informatie over jou dus alleen delen met derden met expliciete toestemming van jou. Er is natuurlijk een uitzondering: wanneer jouw leven of dat van anderen in gevaar komt. Dan ben ik gebonden aan mijn ethische beroepscode.

 

Verzamelen van persoonsgegevens

Zoals op de meeste websites, verzamel en gebruik ik je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Het gaat om eventueel je naam, e-mailadres en IP-adres. Deze website is bedoeld voor bezoekers boven de 16 jaar. Bij jongere bezoekers zijn de ouders verantwoordelijk dit bij mij te melden zodat ik hun gegevens kan verwijderen, of het kind toestemming te geven voor het gebruik via info@capiamo.nl Wanneer ik op social media reacties krijg met persoonlijke gegevens van je gebruik ik die om je informatie te sturen of om te ontdekken hoe ik mijn producten kan verbeteren. Je kunt je daarvoor altijd weer afmelden.

 

Cookies

Capiamo.nl gebruikt cookies om informatie op te slaan, zoals bijvoorbeeld jevoorkeursinstellingen als je mijn website bezoekt. Capiamo.nl maakt gebruik vanhet statistiekenprogramma Google Analytics. De statistieken geven relevanteinformatie over de bezoekers van de website, zoals de meest gelezen pagina’s. Deze informatie wordt geanonimiseerd verwerkt. Het doel hiervan is de inrichting van de website te optimaliseren of meer gerichte informatie op de site te zetten. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld uit Google Analytics. Voor meer informatie over het privacy beleid met betrekking tot Google Analytics, zie Safeguarding your data. Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. Capiamo.nl bevat soms links naar de bedrijfspagina op Facebook, Instagram, YouTube en mijn persoonlijke LinkedIn-pagina. De Autoriteit Persoonsgegevens concludeert dat Facebook in strijd handelt met de Nederlandse privacywetgeving. Zie het Gegevensbeleid van de desbetreffende internetsites voor informatie over hoe zij met jouw privacy omgaan. Je hebt áltijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact op met mij. Mochten we de klacht niet naar tevredenheid kunnen oplossen, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.